Blog de executare silită

Executarea silită a oricărui titlu executoriu se realizează numai de către executorul judecătoresc.