Termeni și condiții

Preambul

Termenii și Condițiile de utilizare conțin informații despre condițiile aplicabile utilizării site-ului web https://executori-judecatoresti.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni și condiții, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care furnizăm serviciile și produsele noastre sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a termenilor și condițiilor, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acestei politici de confidentialitate.

Utilizare

Prin accesarea site-ului, vă obligați să respectați prezentelor termeni și condiții și toate celorlalte condiții din prezentele sau către care se face referire, în vigoare la data accesării.

Vă oferim un drept non-exclusiv, non-transferabil, non-cesionabil de utilizare a conținutului site-ului pentru unicul scop al utilizării site-ului cu respectarea termenilor și condițiilor.

În general, vă obligați să respectați termenii și condițiile de utilizare și prevederile legale în vigoare.

În particular, sunteți de acord să respectați următoarele reguli:

Să folosiți site-ul cu bună-credință și conform scopului său;

Să nu copiați site-ul în parte sau în totalitate, să nu îl reproduceți, să nu îl vindeți, să nu îl distribuiți sub licență, să nu îl distribuiți, să nu îl cesionați, să nu îl modificați, să nu îl adaptați, să nu îl traduceți, să nu creați opere derivate din acesta, să nu îl decompilați, să nu îl transmiteți către servicii de inginerie inversă, să nu îl dezmembrați, să nu încercați să îi accesați codul sursă;

Să nu ocoliți sau să compromiteți securitatea sau regulile de utilizare pentru conținutul oferit, folosit sau creat de o funcție a site-ului;

Să nu utilizați viruși, roboți, software sau sisteme de tipul subprogram pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu operarea site-ului sau cu utilizarea site-ului de către o altă persoană;

Să nu publicați sau să introduceți informații inexacte sau înșelătoare cu ocazia utilizării site-ului;

Să nu vă asumați identitatea unei alte persoane;

Să nu colectați informații de la alți utilizatori pentru a le folosi pentru transmiterea de oferte comerciale sau echivalente sau pentru a-I include în servicii de indexare.

Conținut

Conținutul site-ului și drepturile asociate acestuia sunt proprietatea noastră sau a unor terți care ne-au transmis o licență de utilizare, după caz, inclusiv, dar fără a se limita la trademark, design, înfățișare, concept, soluții tehnice și grafice, baze de date, software și codul sursă, precum și modul de aranjare și planul acestor caracteristici, care compun site-ul.

Datele de identificare ale executorilor judecătoreși (e.g. nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă poștală) sunt preluate prin mijloace automatizate sub licență Creative Commons 4.0 și CC0 de pe data.gov.ro și au fost prelucrate pentru înlăturarea diacriticelor și pentru corectarea greșelilor materiale.

Orice reproducere, copiere, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parțială a Site-ului și/sau a conținutului, prin orice procedeu, în orice mediu, este strict interzisă și poate constitui o încălcare care poate fi sancționată de legislația aplicabilă.

Răspundere

Site-ul poate oferi acces către alte site-uri și/sau aplicații prin hyperlink-uri. Noi nu administrăm aceste site-uri și aplicații și nu putem controla conținutul acestora.

Prin urmare, nu putem fi ținuți răspunzători sub nicio circumstanță pentru:

Conținutul și serviciile oferite de către aceste site-uri și/sau aplicații terțe, sau

Orice colectare și transmitere de date personale, instalare de cookie-uri sau orice alt proces cu același scop efectuat de către aceste site-uri și aplicații sau

Probleme de securitate sau de integritate cu date, hardware și software pe care le-ați putea experimenta și orice consecințe sau pierderi care ar putea rezulta din utilizarea acestor aplicații și/sau site-uri terțe.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestor aplicații și/sau site-uri terțe poate fi supusă unor termene și condiții suplimentare pe care nu le putem controla. Utilizarea site-urilor și/sau aplicațiilor terțe se face pe riscul dumneavoastră.

În mod particular, nu răspundem pentru corectitudinea și acuratețea datelor furnizate de către data.gov.ro. În cazul în care datele astfel preluate sunt greșite sau caduce, vă rugăm să ne contactați pentru actualizarea acestora.

Nu putem garanta că site-ul este lipsit de orice anomalie, eroare sau bug-uri, nici că acestea pot fi corectate, nici că site-ul va funcționa fără întreruperi sau defecțiuni, nici că este compatibil cu orice tip de hardware.

Site-ul este accesibil pe Internet și în rețele mobile, care nu se află sub controlul nostru. Nu suntem răspunzători pentru lipsa de disponibilitate a Site-ului sau pentru orice dificultăți sau eșec de descărcare sau de acces cu privire la conținut și la servicii.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau întrerupe în orice moment pentru orice motiv, la libera noastră discreție, accesul către întregul Site sau parte din acesta, incluzând conținutul și serviciile, fără preaviz, în acord cu prevederile legale în vigoare. Nu suntem răspunzători sub nicio împrejurare dacă site-ul nu este disponibil.

Dispoziții finale

În cazul în care relația legată de utilizarea site-ulului sau relația juridică legată prin contractul de servicii include un element de extraneiate (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legea română.

Instanța competentă pentru toate litigiile care decurg din acest aceste termeni și condiții și în legătură cu acestea sunt cele din București, România.